Actueel

Minidorp: helaas vertraging

Recent hebben wij onderstaande tekst door middel van een nieuwsbrief verzonden:

Het is de laatste tijd wat stil geweest rondom het initiatief Wonen in een Minidorp.
Achter de schermen is er echter regelmatig overleg geweest met de gemeente Nijmegen en helaas hebben wij daarover een vervelende boodschap te melden. Het project krijgt namelijk een aanzienlijke vertraging.

Dat is zeer teleurstellend, juist ook omdat u zoveel enthousiasme heeft getoond en wij al zo ver waren met de voorbereidingen.
De vertraging kunnen wij helaas ook niet beïnvloeden. Wij hebben van de gemeente Nijmegen te horen gekregen dat er een aantal locatie-aspecten spelen die nader onderzoek vragen waardoor het stedenbouwkundige plan voorlopig niet kan worden gerealiseerd.

De twee belangrijkste aspecten zijn:
De problematiek van de bodemvervuiling in de nabijheid van de beoogde locatie. Omdat nog niet geheel duidelijk welke oplossingen er zijn voor de vervuiling (voormalige vuilstort) op een deel van de locatie, kan nog niet worden bepaald welke bouwgrond er overblijft en welke grondprijzen daaraan dan gekoppeld zijn.
Er blijkt een nader onderzoek noodzakelijk te zijn naar eventuele dijkverzwaring ter hoogte van de beoogde locatie. Ook daarvan zijn de eventuele gevolgen nog onduidelijk en zolang kan er niet verder gerekend en getekend worden.

Dat betekent dat wij het momenteel niet veel meer kunnen doen dan het project intensief blijven volgen en nauw contact blijven houden met de gemeente Nijmegen, en proberen de vertraging tot een minimum te beperken. Zodra er enige voortgang te melden is, zullen wij dat dan ook direct doen.
Wij verwachten in de maand april met meer concrete informatie te kunnen komen over de planning. Waarschijnlijk kunnen we dan ook meer melden over het stedenbouwkundig plan wat we op de locatie kunnen realiseren.

Wij begrijpen uiteraard dat uw zoektocht naar een ideale woning onverminderd door gaat. Wij gaan er nog steeds vanuit dat het Minidorp in de Waalsprong op de beoogde locatie gerealiseerd gaat worden, maar snappen heel goed als u ervoor kiest om (in de huidige onzekerheid over de planning) daar niet op te wachten.
In dat geval wensen wij u veel succes met het vinden van uw ideale woning. Wij blijven contact houden met u en hopen toch zo spoedig mogelijk weer met elkaar in gesprek te zijn!

Hartelijke groet,

Stefan Schuwer en Marc de Gelder

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest