Actueel

Muziekwonen Nijmegen

Op maandag 27 augustus j.l. heeft The Placemaker een eerste informatieavond georganiseerd voor belangstellende toekomstige bewoners voor het project Muziekwonen in de wijk Grootstal. The Placemaker onderzoekt samen met de gemeente Nijmegen de haalbaarheid van Muziekwonen op deze locatie. Binnenkort is er een vervolgsessie!

gitaar

In de sfeervolle ruimte van Breble in het Honigcomplex aan de Waal is aan circa 25 belangstellenden het project gepresenteerd. Veel van de ingrediënten van het woonconcept komen uit een eerder project Muziekwonen wat 2 jaar geleden voor een locatie in de Waalsprong is ontwikkeld. Helaas wordt de beoogde locatie in de Waalsprong voorlopig niet bebouwd, waardoor er in overleg met de gemeente Nijmegen is gezocht naar een andere locatie.

De nieuwe locatie ligt tegenover de Brede Basisschool De Kleine Wereld, tussen de Marie Curiestraat en de Celsiusstraat. Op het perceel staat een gymzaal die we in het plan integreren. We hebben een plan gepresenteerd met behoud van de gymzaal, en een alternatief plan waarin er een nieuwe gymzaal wordt gebouwd. Het project omvat circa 20-25 koopwoningen en circa 20-24 sociale huurappartementen. Alle koopwoningen hebben een eigen geluidsarme muziekstudio. In het appartementengebouw worden op de begane grond muziekstudio’s gemaakt die worden verhuurd aan de bewoners van de appartementen.

curiestraat

Naast de woningen is er ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals grotere repetitieruimtes (bv. voor bands), veilige parkeerplaatsen (voor de bus na een optreden), een hang out, ruimte om muziekles te geven etc. Wij willen het project in samenwerking met de toekomstige bewoners verder ontwikkelen, zowel de woningen als de voorzieningen eromheen. De nieuwe bewoners hebben dus invloed op de gemeenschappelijke voorzieningen, hoe die gebruikt en beheerd gaan worden, wat ervoor betaald wordt etc. Als er onvoldoende behoefte is aan gemeenschappelijke voorzieningen, dan komen die er ook niet.

De eerste planpresentatie aan de geïnteresseerde bewoners is positief ontvangen. Natuurlijk zijn er nog veel zaken nader uit te werken en zijn er vragen gesteld o.a. over de opzet van het plan, het ontbreken van huurwoningen met een tuin, de prijs van een koopwoning, de planning, de architectuur etc. Wij nemen de vragen mee bij de verdere uitwerking van het project en zullen eind september op de 2e informatieavond een iets verder uitgewerkt plan presenteren. In oktober ronden we het haalbaarheidsonderzoek af en besluiten dan met de gemeente Nijmegen of het project definitief door gaat.

Dit is mede afhankelijk van het enthousiasme waarmee de toekomstige bewoners de plannen ontvangen. Het is dus belangrijk dat jullie op de 2e informatieavond aanwezig zijn en reageren op onze voorstellen!

Wij verwachten dat de bouw kan starten eind 2018/eerste kwartaal 2019. Dit is mede afhankelijk van de tijd die nodig is om het bestemmingsplan te wijzigen. Als het een beetje meezit kan je dus in 2019 in deze nieuwe wijk wonen.

Het vervolg
De 2e informatieavond is al op maandagavond 2 oktober, opnieuw bij Breble, Honigcomplex, adres: Waalbandijk 22 Nijmegen.

De zaal is open om 19.30 uur (voor een kop koffie), start presentatie 20.00 uur.

Hier kun je je aanmelden voor deze informatieavond op 2 oktober.

Graag tot ziens in Breble!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest