Diagnostiek voor U, Eindhoven

In opdracht van CRA Vastgoed uit Eindhoven heeft The Placemaker, samen met CRA Vastgoed en Peter Hoesbergen (stedenbouwkundige) in een proces van co-creatie met omwonenden, stakeholders en de gemeente Eindhoven een concept gemaakt voor de locatie waar Diagnostiek voor U is gevestigd (Stratumsedijk). Middels gesprekken en interviews, creatieve sessies in de avonduren en natuurlijk met de kennis van de Eindhovense markt, zijn de potentie en de kansen van de locatie scherp in beeld gekomen. De kernwaardes zijn in beeld gebracht, naast een SWOT-analyse. Dit levert veel bouwstenen om de vertaling te maken van het gewenste programma en gebruik, de relatie met de omgeving, de kansen voor de aanliggende wijken, de potentie in de stad Eindhoven. Uiteindelijk is dit vertaald in een ambitieus concept, programma en stedenbouwkundig plan. De ambitie is: beweging, beleving, top-niveau, diversiteit temidden van bruisend Eindhoven, in de luwte van de drukte. 4 Pijlers onder dit concept: design, sport & gezondheid, techniek en topniveau horeca. En heldere profielen van de potentiƫle woners op deze locatie, die aansluiten op de 4 pijlers.
De volgende stap is het starten van de RO-procedures, de wijziging van het bestemmingsplan.

Diagnostiek voor U

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest