Muziekwonen, Tilburg

In het bruisende gebied Piushaven aan de Galjoenstraat in Tilburg ontstaat wellicht een bijzondere woonwijk: Muziekwonen. Een wijk voor mensen met een passie voor muziek. De gemeente Tilburg, Van der Weegen Bouwontwikkeling en ontwikkelaar The Placemaker slaan de handen ineen om zo concreet invulling te geven aan het gebiedsmotto: “Piushaven, levend podium van Tilburg”.

Muziekwonen is een speciale wijk en community voor mensen die een passie hebben (en delen) voor muziek. Dat kan als hobby zijn, maar ook als professioneel artiest, docent of componist. Bij de woningen worden geluidsarme repetitieruimtes gebouwd. De wijk wordt in samenspraak met toekomstige bewoners ontwikkeld, waarbij zoveel mogelijk eisen en verlangens worden gerealiseerd, voor maximaal woonplezier. Naast de individuele woonwensen, zal nadrukkelijk ook gekeken worden hoe door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes, de muziekcommunity verder kan worden ondersteund. Aan de Galjoenstraat biedt de zgn Hal 1 daar goede mogelijkheden toe.

Het initiatief zal Tilburg niet alleen versterken als popstad, maar ook andere muziekstromen een impuls geven.

Als er dit jaar voldoende animo wordt gevonden voor dit bijzonder woonconcept zou de bouw al eind 2017/begin 2018 kunnen starten, zodat de eerste bewoners eind 2018 de eerste klanken kunnen spelen in hun eigen Muziekwoning. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om mee te denken met het project om zo hun woondroom in Tilburg te realiseren.

Muziekwonen

Infosessies

Tot nu toe hebben er drie informatieavonden plaatsgevonden van Muziekwonen. In de infosessies zijn de eerste plannen en ideeën zijn gepresenteerd. Ook is het gesprek gestart met belangstellenden over de verdere invulling. Er zijn onder de geïnteresseerden enquêtes afgenomen over de individuele woonwensen. Ook zijn er persoonlijke gesprekken gehouden. Deze input wordt nu samen met de architect vertaald naar een concreet plan, waarin natuurlijk nog veel keuzemogelijkheden zijn. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@theplacemaker.nl en we zorgen ervoor dat je automatisch op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest