Actueel

Verslag Minidorp bijeenkomst

Op 24 november 2015 vond er een nieuwe bijeenkomst plaats in Het Witte Huis in Lent. Nieuwe, enthousiaste geïnteresseerde potentiële woners maar natuurlijk ook veel ‘woners van het eerste uur’. Het startrondje met de vraag “waarom ben je geïnteresseerd in het Minidorp?” wordt door vrijwel iedereen beantwoord met “er is iets gemeenschappelijk, maar je hebt ook je eigen plek”. Ook de grote variatie in woningen en het maatwerk dat elke individuele woner kan krijgen worden zeer gewaardeerd.

Bouwer Hazenberg gaat Minidorp bouwen
The Placemaker heeft een bouwer geselecteerd: bedrijf Hazenberg uit Vught. Samen met woners vertaalt Hazenberg alle wensen naar de woning. Hazenberg presenteert, samen met de architect Ward van der Reijden, een groot aantal architectuurstijlen. Deze kunnen allemaal worden toegepast, ook door elkaar heen. Of dat wenselijk is, bepalen de woners natuurlijk zelf. Maar eerst goed om te weten welke architectuur iedereen wil? Alle aanwezigen mogen hun eerste en tweede voorkeur aangeven. Dan blijkt er een behoorlijke eenduidigheid te zijn voor een aantal stijlen. De stijlen Urban, Now en Pakhuis springen eruit; daar wordt vaak op gestemd.

Woonwensen worden woning
We gaan de komende maanden de individuele woonwensen – die we uit de enquête en de individuele gesprekken hebben opgehaald – vertalen naar woningen. En vervolgens gaan we dat met alle woners individueel bespreken, inclusief de gewenste architectuurstijl.

Invulling gemeenschappelijk binnenterrein
Tijdens de bijeenkomst komt diverse malen de vraag aan de orde: wat gaan we doen met het binnenterrein? Dat is natuurlijk helemaal het domein van de woners. Bij woners gaan we ideeën inventariseren voor het gemeenschappelijke binnenterrein.

2017: start bouw!
De planning is nog steeds dat we verwachten in het eerste kwartaal van 2017 met de bouw te kunnen starten. En Hazenberg kan snel bouwen; in datzelfde jaar worden de woningen al opgeleverd.  Nadat er is aangekondigd dat we in de loop van januari met een uitnodiging voor een vervolgstap komen, is er nog een lange borrel met veel persoonlijk contact. Een avond waarop weer mooie stappen zijn gezet. In een openhartige sfeer, waarin het “moderne nabuurschap” met opnieuw een zeer gemêleerd gezelschap echt wordt gevoeld. Dat maakt het Minidorp levendig en boeiend!

minidorp-001-c

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest