De woner

Van wensen tot een passend woonproduct

Wij vertalen jouw wensen direct in een woonproduct, helemaal passend binnen jouw budget en de juridische en bouwtechnische mogelijkheden. We wijzigen niets, tenzij jij dat zelf wilt. Je zit vanaf het allereerste begin aan tafel.

Jij de invloed, wij het maatwerk

Het wooncomfort en de kwaliteit van leven die we met het woonproject voor ogen hebben, vormen het uitgangspunt bij de keuzes vooraf én tijdens het ontwikkel- en bouwproces. Jij hebt maximale invloed, wij leveren maatwerk. En we garanderen vroegtijdig in het project de prijs, op basis van jouw wensen en keuzes. Zo voorkomen we onverwachte meerkosten.

De eerste woners, de meeste invloed

Als woner van het eerste uur heb je de meeste invloed. Je krijgt volop de ruimte om jouw ideeën in het project verwerkt te krijgen. Maar je investéért ook: tijd en energie. Zo draag je bij aan de kwaliteit en de uiteindelijke waarde van het project.

The Placemaker, ook ver na de oplevering

Omgeving, burencontact, veiligheid, ruimte voor kinderen en pubers, energielasten, comfort, gemak, verzekeringen en onderhoud. Behalve de woning zelf beïnvloeden tal van andere factoren de kwaliteit van wonen en leven, zowel op de korte als op de lange termijn. The Placemaker is er ook voor die lange termijn. Want ook na de oplevering kunnen wij bijdragen aan jouw woonplezier. Dat kan over langere perioden (van 10 tot 25 jaar), en op verschillende manieren:

  • Onderhoud verzorgen.
  • Duurzaam opwekken en leveren van energie.
  • Verzekeringen (opstal, inboedel, brand) tegen scherpe voorwaarden inkopen.
  • Mobiliteitsconcepten verzorgen (met als gevolg: minder auto’s op straat).
  • Zorg, service en beleving aanbieden.

Als woner bepaal je zelf, mét de andere woners, welke diensten je wilt afnemen en voor hoe lang. Ook op dat gebied leveren we maatwerk.