Waardecreatie

The Placemaker gaat voor waarde-creatie

Wonen beleven

Dat vereist een actieve houding. Je bent dan ook geen ‘woonconsument’, want wonen is niet iets wat je zomaar even consumeert. Je bent ook geen ‘bewoner’. Dat voelt eveneens te passief. Nee, je bent een ‘woner’: iemand die het wonen beleeft en actief vorm en invulling geeft aan deze basisbehoefte.

Wonen met je hart

Wij inspireren, helpen en faciliteren je daarbij. Daarmee creëren we extra waarde voor jou en voor de omgeving. Ga je voor een huis via The Placemaker, dan hou je van je huis en van je woonomgeving. Dan woon je, anders gezegd, met je hart.

Samen creëren, met professionals

Wij werken altijd in co-creatie. Met jou als toekomstige woner, maar ook met bouwers, onderaannemers, leveranciers en adviseurs. We nemen de kennis en ervaring van al deze professionals mee in het ontwerp en in de keuzes die op tafel liggen, zodat we het best denkbare resultaat bereiken.

Meerwaarde voor de stad, wijk en buurt

Een belangrijke partner in het co-creatieproces is daarnaast de gemeentelijke overheid. Wij kennen de stad, de wijk, de buurt en de straat, wij kennen de belangrijkste instellingen en wij kennen de partners en stakeholders van de gemeente. Ook die kennis gebruiken we om te komen tot een optimaal woon- en leefconcept. Zo creëren we niet alleen meerwaarde voor jou als woner, maar ook voor de stad, de wijk, de buurt en de straat.

Zie ook:
The Placemaker speelt maximaal in op woontrends in de samenleving.
The Placemaker gebruikt de kracht van de moderne community.