Werkwijze

1. Conceptfase

Kansrijk concept
We hebben een locatie of gebouw op het oog en onderzoeken de mogelijkheden om daar een inspirerende woon- en leefplek van te maken. Daartoe bedenken we een of meer kansrijke concepten. Het kan gaan om onder meer een braakliggend terrein in de stad, een plek in een nieuw te bouwen wijk, een oud schoolgebouw, een voormalig klooster of een leegstaande kerk. We zoeken in deze fase nog geen woners. Wel staan we open voor mensen die een sterke relatie met de plek of het gebouw hebben en/of er ideeën voor hebben.

2. Initiatieffase

Verdere ontwikkeling
De werving van (toekomstige) woners gaat van start. Wij willen met hen het woon- en leefconcept verder ontwikkelen. Deze fase is afgerond als voldoende woners geïnteresseerd zijn in het project, er tijd en energie in willen steken en bereid zijn een deel van de voorbereidingskosten te betalen. Met ‘voldoende woners’ denken we aan circa 25 tot 40 procent.

Inbreng, woonlasten en koop of huur
Tijdens deze initiatiefase geef je als toekomstige woner aan wat je financiële mogelijkheden zijn, hoeveel je kunt lenen bij de bank of welke maandelijkse huur je kunt betalen. Je financiële ruimte vormt een van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het project.

3. Ontwerpfase

Voorlopig ontwerp
Samen met de toekomstige woners stellen we de randvoorwaarden op (zoals prijs en kwaliteit), waarna we het woon- en leefconcept tot een concreet ontwerp uitwerken. Daarbij maken we ook een inrichtingsplan voor de omgeving.

Gezamenlijke voorzieningen en rechtsvorm
Verder bepalen we welke gezamenlijke voorzieningen het project krijgt en welke rechtsvorm nodig is voor het beheer daarvan: een coöperatie, een vereniging of een stichting.

Werving gaat door
De werving van nieuwe woners gaat tijdens deze fase door. Hoe eerder nieuwe woners zich aansluiten, hoe meer invloed ze hebben op het ontwerp, de inrichting, de afwerking en de aard en opzet van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Prijs, planning en contracten
We sluiten de ontwerpfase af met een voorlopig ontwerp (VO). Op basis daarvan stellen we de prijs en de planning vast. Vervolgens sluiten we contracten met de bouwer (in verband met het garantiecertificaat) en de woners.

4. Voorbereidingsfase

Definitief ontwerp
We werken het ontwerp nog verder uit, zodat het project gebouwd kan worden. Daartoe vragen we de noodzakelijke vergunningen aan. Ook in deze fase zullen er nog nieuwe woners aansluiten. Natuurlijk leveren we ook voor hen zo veel mogelijk maatwerk, maar het inmiddels vastgestelde ontwerp blijft overeind.

Gezamenlijke voorzieningen
De uitwerking van de gezamenlijke voorzieningen gebeurt met zo veel mogelijk toekomstige woners. We ronden dit deel van het ontwerp dan ook zo laat mogelijk in het proces af, maar zorgen er wel voor dat het oorspronkelijke uitgangspunt overeind blijft.

Afsluiting voorbereiding
We sluiten de voorbereidingsfase af met een definitief ontwerp en met het aanvragen van een omgevingsvergunning. De volgende fase (de bouwfase) start normaliter pas als voor minimaal zeventig procent van het project contracten zijn afgesloten. Dit percentage ligt echter bij elk project anders. Als het om een project met huurwoningen gaat, start de bouw als er een belegger is gevonden.

5. Bouwfase

Bouw en afwerking
Je woon- en leefdroom wordt werkelijkheid: het project wordt gebouwd. De bouwer houdt zich daarbij aan de randvoorwaarden die aan het einde van de ontwerpfase zijn vastgesteld, zoals prijs, kwaliteit, planning en de aard en opzet van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Overleg over afwerking
Ook tijdens de bouwfase is er veel overleg tussen The Placemaker, de bouwer en de woners. Er moeten dan immers nog veel keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over de afwerking van de wanden en vloeren, de plaats van de stopcontacten, de schakelaars, de verwarming, de keuken en de badkamer, de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en het schilderwerk. De bouwfase wordt afgesloten met de oplevering van de woningen, de woonomgeving en de gemeenschappelijke voorzieningen.

6. Woonfase

Woongenot en gemak
De bouwfase is afgesloten. Het wonen en genieten kan beginnen. Toch zijn wij en onze partners niet zomaar klaar. Want ook in deze fase kunnen wij, samen met jou en de andere woners, van waarde zijn. Afhankelijk van jullie wensen, kunnen we diensten bieden op het gebied van energie, verzekering, onderhoud, service en zorg.

De woners bepalen
Veel van deze diensten kunnen we beter en goedkoper aanbieden als we er vooraf, bij het ontwerp en de bouw, rekening mee kunnen houden. Toch geldt ook hier: de woners bepalen wat ze willen en waar ze gebruik van willen maken, ongeacht het moment waarop die behoefte ontstaat.