Woontrends in de samenleving

The Placemaker speelt maximaal in op woontrends in de samenleving

Meer zelf doen, meer samen doen met familie, vrienden en buren, minder afhankelijk zijn van overheden en andere instellingen, en een toenemende vraag naar meer comfort en gemak. Op het gebied van wonen zijn er allerlei trends gaande. Met The Placemaker spelen wij daar maximaal op in.

Voorbeelden van trends op het gebied van wonen

 • Mensen willen meer regie over zaken als wonen en leven.
 • De overheid trekt zich terug, ook uit de zorg. De samenleving wordt steeds meer een participatie- en netwerksamenleving, waarin gemeenschapszin, sociale omgeving en nabuurschap steeds belangrijker worden.
 • Er vind een verschuiving plaats van bezit naar gebruik..
 • Er is een toenemende behoefte om te wonen met of naast gelijkgestemden.
 • En er is een toenemende behoefte aan rust, bezinning en privacy.
 • Steeds meer mensen hebben meer dan één woning, bijvoorbeeld een klein appartement in de Randstad (werk) en een groter huis in de provincie (voor het weekend).
 • Er is een toenemende vraag naar comfort en gemak als onderdeel van het wonen.

Ons antwoord op deze trends: klant-gestuurde aanpak

 • We werken bij voorkeur vanuit hergebruik van terreinen en gebouwen.
 • We maken projecten, gericht op bepaalde groepen mensen.
 • We maken wijken en buurten met een gezicht, hart en ziel. Als woner herken en ‘voel’ je dat.
 • Als woner heb je maximale invloed op je toekomstige woning en woonomgeving.
 • Na de oplevering blijven we aandacht besteden aan kwaliteit, comfort en woongenot, bijvoorbeeld door zorg en (gemaks)diensten aan te bieden.
 • We stimuleren en helpen woners hun wooncomplex en/of woonomgeving zelf te beheren.

Zie ook:
The Placemaker gaat voor waarde-creatie.
The Placemaker gebruikt de kracht van de moderne community.